Skip Navigation

A képzeleten túl

Újdonság
A képzeleten túl

Véletlenül vagyunk itt ezen a bolygón? Egyszer magától, a ködös múltban elindult valami, ami vaktában itt ezt, ott amazt maga után hagyott? Így mi is csak magunkra számíthatunk, és ki vagyunk téve a teljesen fel sem térképezett „természeti erőknek”? Vagy volt egy hatalom, amely ugyan elindította létezésünket, de valahogyan mégis magunkra maradtunk a hatalmas világnak ebben a távoli zugában?
Ez a kis kötet merőben más képet tár elénk.
A szerzőhármas, miután kitekintést ad a folyton táguló világegyetemre, majd szól azokról a lenyűgöző tényekről és igazságokról, amelyek erre az élettel teli bolygóra jellemzőek, közel segít minket a Tervezőhöz. A szép illusztrációkkal díszes kötet lapjain kibontakozik a Tervező jelleme, lényének lényege, és megismerhetjük legfőbb tulajdonságát, a jóságát. Épp ez a jóság küldi fáradhatatlan üzeneteit a magát elveszettnek hitt ember felé:
„Kereslek, várlak, örökre együtt akarok lenni veled, mert szeretlek téged!”

350 Ft

Dr. Szigeti Jenő: "Gyümölcseikről ismeritek meg"

Újdonság
Dr. Szigeti Jenő: "Gyümölcseikről ismeritek meg"

Válságban van a kereszténység. A halálos kór nem egyéb, mint a tehetetlenség, ami tagjaiban pusztít. Jelentős intézményrendszere van, remekül képzett „alkalmazottakkal”, klerikusokkal és profi laikusokkal, de a hétköznapi hitüket gyakorló keresztények száma fogy. Nagyon sok a rangrejtett keresztény, aki ugyan még a szavaival vallja, hogy ő Krisztushoz tartozik, de élete ezt nem igazolja. Keresztény Európáról beszélünk – élő hitű keresztények nélkül. Egyre világosabb, hogy nem a keresztlevél vagy a tagság megszerzése tesz kereszténnyé minket, hanem egy másféle értékrendből eredő magatartási mód. Jézus ezt a Hegyi Beszédben egyszerűbben úgy fogalmazta meg, hogy „gyümölcseiről” ismerik meg a Krisztust követő, őhozzá tartozó embert. A gyakorlati kereszténységet Jézustól kell tanulnunk, ami nem a vallásos tanok elhívésének és prédikálásának tudománya, hanem egy új típusú élet a mindennapokban.

360 Ft

Don Hawley: Kezdj el élni!

Újdonság
Don Hawley: Kezdj el élni!

A Kezdj el élni! című könyv megmutatja, hogy ami valóban és döntően segíthet az egészségünk megőrzésében, visszaállításában az egy új életstílus. Az egészséges emberi elme által felismerjük, hová vezet az, ha úgy élünk, mint eddig. És megmutatja, hogy az ajtó egy jobb és egészségesebb élethez nyitva áll. Átlépni rajta magunknak kell. Legnagyobb élményeink egyike lesz, ha veszélyes szokásainkat, életünket ismét mi magunk tartjuk ellenőrzésünk alatt.

700 Ft

Dr. Kay Kuzma: Az első 7 év

Újdonság
Dr. Kay Kuzma: Az első 7 év

Az első hét év a gyermek nevelésében sorsdöntő jelentőségű, kihat egész életének alakulására. Dr. Kay Kuzma Az első 7 év című szülőknek, pedagógusoknak szóló kézikönyve, olvasmányosan, ezernyi gyakorlati példán keresztül segít a gyermeknevelés mindennapi, sokszor szülőt próbáló helyzeteinek megoldásában. A könyv segíti a szilárd nevelési értékek szeretetteljes átadását úgy, hogy a gyermekek majd szeretni tudják szüleiket, környezetüket és Istent, — hogy boldog és sikeres felnőttek lehessenek.

3500 Ft

Gyürüs Panni: Tizenkét teli kosár - rövid bibliai történetek

Újdonság
Gyürüs Panni: Tizenkét teli kosár - rövid bibliai történetek

Az a régi szokás, hogy a gyermekeknek édesanyjuk, édesapjuk vagy nagyszüleik történeteket olvasnak vagy mondanak, az egyik legszebb dolog, amelyre minden gyermek vágyik és, ha már felnő is, a legkedvesebb emlékek között tartja számon.
A Tizenkét teli kosár című könyv történetei a Biblia legszebb részei közé tartoznak, melyek tartalmuk miatt alkalmasak az olvasásra, csöndes beszélgetésre.

990 Ft

Dan M. Appel: Híd az idők felett

Újdonság
Dan M. Appel: Híd az idők felett

Amíg nem találkozunk olyan emberrel, aki - hogy így fogalmazzunk - más, mint mi vagyunk, nem sokat foglalkozunk olyan bibliai igazságokkal, amelyek nem bukkannak fel a mindennapos gyülekezeti gyakorlat, vagy a családi élet alkalmával. Néha sokkoló élményt jelent szembesülni egy, számunkra új látásmóddal.

590 Ft

Lewis R. Walton: "Jéghegy! Előre!" - Gondolatok az Adventista egyház két nagy válságához

Újdonság
Lewis R. Walton: "Jéghegy! Előre!" - Gondolatok az Adventista egyház két nagy válságához

Lewis R. Walton e témával egy olyan fejtegetésbe kezdett, amelyet minden hetednapi adventistának gondosan kellene mérlegelni. Mi, adventisták általában úgy gondoljuk, hogy a veszély mindig kívülről jelentkezik, mi pedig majd egységes frontot alkotva szembeszállunk vele és úrrá leszünk rajta. Alapvető jóhiszeműségünk miatt szinte teljesen készületlenek, kiszolgáltatottak vagyunk a belülről leselkedő veszélyekkel szemben. Ellen White hasznos tanításként jellemezte a krízist, amely közösségünket a huszadik század kezdetén a J. H. Kellogg vezette mozgalom által megrázta, mint a „bukás Alfája”, és előre megmondta, hogy végül az „Omega” válság is bekövetkezik. Ez a könyv világosan bemutatja azt, hogy az egyház válságának jéghegyével az ütközést nem lehet kikerülni. Ha nem akarjuk megismételni a múlt hibáját, akkor tanulnunk kell azokból. „Megállni az igazság védelmében, amikor a többség elpártol tőlünk, az Úr harcait harcolni, amikor a győztesek kevesen vannak - ez lesz a mi próbánk” - írta Ellen White.

780 Ft
Oldal: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 58 |