Skip Navigation

Agatha M. Thrash-Calvin L. Thrash: Faszenes kezelések

Újdonság
Agatha M. Thrash-Calvin L. Thrash: Faszenes kezelések

Ez a könyv elsősorban a faszén gyógyászati célú felhasználására összpontosít, de egyéb alkalmazási lehetőségekről is említést tesz.
- Hogyan működik a faszén?
- Faszénnel végezhető fontos kezelések.
- A faszén állatgyógyászati alkalmazása.
- Milyen betegségek esetében alkalmazható?

850 Ft

Dr. Szideti Jenő: Sorskérdéseink

Újdonság
Dr. Szideti Jenő: Sorskérdéseink

Ebben a könyvecskében Sorskérdéseinkről szeretnénk közösen gondolkodni: az egyedüllétről, az egészség elveiről, a szexualitásról, az időről, a tulajdonról és életünk legvégső, legmélyebb titkáról, a reményről.
Életünk alapvető kérdései ezek, amelyeket csak világunk egésze felől, európai gondolkodásunk fényében tudunk válaszolni.
A Biblia azért lopódzott vissza gondolkodásunk központjába, mert egyre élesebben átéljük, hogy nincs számunkra másban megoldás.

400 Ft

Dr. Szigeti Jenő: "Urunk, taníts minket imádkozni"

Újdonság
Dr. Szigeti Jenő: "Urunk, taníts minket imádkozni"

Az imádság olyan beszélgetés Istennel, ami nem őt változtatja meg, hanem engem.
Nem Istennek van szüksége a szépen megfogalmazott imáimra, hanem nekem van őrá szükségem, mert ővele kapcsolatban vagyok ember igazán.
Isten hív bennünket, mert beszélgetni akar a szívünkkel.
Nem új Miatyánkot akar tanítani, hanem vágyat akar ébreszteni szívünkben a vele való közösségre.
Azt akarja, hogy vele járók és szüntelenül imádkozók legyünk, akik életüket Isten tenyerébe helyezték, és várják, hogy Jézus az ég felhőiben értünk jöhessen.

150 Ft

Dr. Szigeti Jenő: Jónás a menekülő próféta

Újdonság
Dr. Szigeti Jenő: Jónás a menekülő próféta

A próféta-látó, de nem a jövő titkainak jósa.
Azt látja, hogy Isten merre vezet előre az úton.
A prófétáknak az volt a titkuk, hogy ismerték és követték Isten akaratát a mindennapok sorsfordulói között.
Azt tudták Isten mit akar cselekedni és ezért szóltak, hogy a nép tudjon lépést tartani Istennel.
Ők a jelen titkainak voltak a tudósai. A jelen-a jövő kulcsa.
Isten ma is cselekedni akar az emberért. Ezért van szüksége Istennek prófétai lelkű, prófétai látású szolgákra.
Ez a kis könyv akkor éri el a célját, ha prófétai lélekkel vértez fel és szolgálni tanít.

350 Ft

Dr. Szigeti Jenő: Miért engedi meg Isten?

Újdonság
Dr. Szigeti Jenő: Miért engedi meg Isten?

A világ sok ezer kérdésére nincs csak egyéni válasz.
Ha meg akarjuk válaszolni a címben feltett kérdést, fontos megvizsgálnunk azt, hogy mi történt a 21. századi ember Istenről alkotott fogalmával?
Miért ver bennünket Isten háborúval, természeti katasztrófával? Miért bünteti Isten az ártatlanokat?
Valóban ilyen lenne Isten, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta? ( Jn 3:16)

150 Ft

Dr. Szigeti Jenő: Miért van annyiféle vallás?

Újdonság
Dr. Szigeti Jenő: Miért van annyiféle vallás?

A kereszténység nem tannak, eszmerendszernek vagy elméleti igazságok, misztikus titkok hirdetésének indult, hanem olyan életformának, ami Isten teremtési rendjének megfelel.
Jézus az önzéssel, minden bűn gyökerével szembeálló értékrendet hagyott ránk örökül, ami uralkodás helyett szolgálni akar a másiknak.
Mi ebből filozófiát, teológiát, dogmákat, ideológiákat gyártottunk, hogy az uralkodást szolgálatnak lehessen álcázni.
Jézus tanításából valláspótlékként működő ideológiák lettek, hamis politikai hitek, amivel a gyakorlati kereszténységet szeretnénk pótolni.
A szerző gondolatai arra kívánnak rávezetni, hogy ne vallásfelekezeteket keressünk, hanem kapcsolatot Jézus Krisztussal és az ő tanításával, a tiszta igazsággal.

150 Ft

Dr. Szigeti Jenő: Miért éppen a szombat?

Újdonság
Dr. Szigeti Jenő: Miért éppen a szombat?

Miért éppen a szombat?
Azért mert Isten ezen az általa kiválasztott és megáldott napon hív minket, hogy találkozzunk és ünnepeljünk Ővele.
Mit jelent ez a találkozás és ez az ünnep?
Erre felel a Biblia tanításainak feltárásával ez a kis könyv, amely segít rátalálni erre a napra, és élni vele.
Minden szombat egy állomás hazafele, ahol elszakíthatatlan közösségben leszünk Istennel, egymással és a teremtett világgal.
Semmit sem viszünk el a földről, de a teremtés emléknapja, a szombat a Biblia ígérete szerint örökre a miénk marad.
A szombat-jel, az értünk cselekvő és a bennünket váró Krisztus kegyelmének a jele.
„ Emlékezzél meg a szombatnapról és szenteld meg azt…”

150 Ft
Oldal: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 62 |